• Slider Item 1
  • Slider Item 2
  • Slider Item 3
  • Slider Item 4
Live luisteren

OPTIE 1

Kerkradio / scanner

Frequentie 148,2625 Mhz, alleen te ontvangen in omgeving Rijssen

OPTIE 2

Kerkomroep app

App is te downloaden in App-Store of Google Play

OPTIE 3

Kerkomroep website

Klik hier om mee te luisteren op de website van Kerkomroep.nl

OPTIE 4

YouTube

Klik hier om mee te luisteren en te kijken via YouTube (link wordt kort van tevoren toegevoegd)

Liturgie zondag 05-04-2020 10:00

Voorganger: ds. H. Lassche


Psalm : 

Psalm : 

Schriftlezing: 

Psalm : 

Psalm : 

Psalm : 

Collecten zondag 05-04-2020

De diaconie en de kerkvoogdij vragen u om het bedrag voor de collecten over te maken naar de bankrekening van de kerkvoogdij.

U kunt bij de omschrijving specificeren welk deel van uw collectegeld voor welk doel is bestemd. Geeft u geen specificatie op dan zullen kerkvoogdij en diaconie het van u ontvangen bedrag onderling verdelen volgens de verdeling zoals deze in de loop van de tijd als een gemiddelde is waargenomen.

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerkvoogdij t.b.v. Plaatselijke Evangelisatiecommissie (PEC)

3e collecte: Kerkvoogdij

NL86 RABO 0347 3572 53 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Rijssen o.v.v. collecte 05-04