Live luisteren

qxio-radio-waves

OPTIE 1

Kerkradio / scanner

Frequentie 148,2625 Mhz, alleen te ontvangen in omgeving Rijssen

qxio-android-phone-portrait

OPTIE 2

Kerkomroep app

App is te downloaden in App-Store of Google Play

qxio-android-laptop

OPTIE 3

Kerkomroep website

Klik hier om mee te luisteren op de website van Kerkomroep.nl

qxif-youtube

OPTIE 4

Liturgie Zondag 22-01-2023 10:00 uur

Voorganger: ds. H. Lassche

Psalm 89 : 5
Psalm 51 : 1
Schriftlezing: Markus 5 : 1 - 20
Psalm 2 : 4, 5, 7
Psalm 30 : 8
Psalm 66 : 8

Thema: Jezus en de bezetene van Gadara

  1. Ontmoeting
  2. Redding
  3. Verwerping
  4. Vermelding

 

Liturgie zondag 22-01-2023 18:30 uur

Voorganger: ds. H. Lassche

Psalm 34 : 8
Psalm 140 : 13
Schriftlezing: Leviticus 24 : 10-23 en Mattheüs 12 : 22-32
Psalm 74 : 17, 18, 19, 20
Psalm 51 : 6
Psalm 73 : 14

H.C. zondag 36 v/a 100

Collecten

Er zijn 3 opties om uw collecten op afstand te kunnen geven.

1) Via het online collecteformulier.

2) Via de Scipio-app, waarvoor gemeenteleden een uitnodiging hebben ontvangen.

3) Zelf overmaken op het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL86 RABO 0347 3572 53 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Rijssen o.v.v. collecten. Indien niet gespecificeerd, wordt dit ontvangen bedrag verdeeld tussen de kerkvoogdij en diaconie volgens de verdeling zoals deze in de loop van de tijd als een gemiddelde is waargenomen.

Klik hier voor meer informatie over het collecteformulier en de Scipio-app.

Alvast hartelijk dank voor uw steun aan onze gemeente!