• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3
qxif-book
qxio-ios-calendar
qxio-ios-play
qxio-archive

Vrijwilligersavond - 1 september

Ook dit jaar willen wij als Kerkenraad en Kerkvoogdij weer een avond organiseren voor iedereen die als vrijwilliger een bijdrage levert aan het kerkelijk leven, bijvoorbeeld van tuinploeg tot bezoekdames en van leiders van het jeugdwerk tot degenen die betrokken zijn bij het evangelisatiewerk.

Een mooie gelegenheid om de saamhorigheid in onze gemeente nog meer te versterken, om wellicht onderling ideeën, wensen en tips uit te wisselen, maar eenvoudigweg ook om gezellig bij elkaar te zijn.

We zijn dankbaar dat er zoveel vrijwilligers zijn, die hun betrokkenheid bij onze kerkelijke gemeente tonen en tijd en energie willen besteden in het belang van onze gemeente..

Alle gemeenteleden die vrijwilligerswerk doen, in welke vorm dan ook, worden daarom van harte uitgenodigd op D.V. vrijdagavond 1 september a.s. om 20.00 uur in de zaal achter de kansel.

Voor de inwendige mens zal worden gezorgd.

Wij hopen op een hoge opkomst en zien u graag die avond.

Hartelijke groet van uw Kerkenraad en Kerkvoogdij.