Zingen in de kerk

Afgelopen woensdag zijn door een delegatie van kerkenraad en kerkvoogdij de eerder genomen maatregelen in verband met de coronacrisis geëvalueerd. Zoals bekend hielden die maatregelen onder meer in dat er tijdens de diensten niet zou worden gezongen.

Uiteraard bestond en bestaat de wens bij veel gemeenteleden om toch weer samen te kunnen zingen. Gezien de recente besmettingen vinden kerkenraad en kerkvoogdij dat op dit moment niet verantwoord. Wel is besloten dat vanaf D.V. aanstaande zondag (26-07) de leden van de kerkenraad en de mensen op de voorste rij (beneden) mee mogen zingen. Dit voor zover de deuren van het kerkgebouw open kunnen blijven en er dus voldoende ventilatie is. Mochten de weersomstandigheden het noodzakelijk maken dat de deuren gesloten worden, zal de dominee vanaf de kansel aangeven hoe er wordt omgegaan met de samenzang.