Bijwonen erediensten

Vanaf zondag 05-07-2020 is het weer mogelijk om erediensten te bezoeken. Daarvoor gelden wel strikte regels. Hiervoor is voor onze gemeente het protocol 'anderhalvemeterkerk' opgesteld, welke hier te downloaden is.

Iedereen die zich heeft opgegeven heeft inmiddels een groepsnummer ontvangen of ontvangt deze binnenkort. Op de homepage van de website wordt iedere week aangegeven welke groep voor welke dienst wordt uitgenodigd. Hiervoor is een rooster opgesteld, welke hier te downloaden is. De overige gemeenteleden en belangstellenden kunnen op de inmiddels gebruikelijke wijze meekijken en/of -luisteren.

Hebt u nog geen uitnodiging ontvangen?
- Indien u zich al wel hebt aangemeld, kan het zijn dat uw persoonlijke uitnodiging in de spam van uw emailaccount is terechtgekomen waarmee u zich hebt aangemeld. Indien u vrijdag 03-07-2020 nog steeds geen uitnodiging hebt ontvangen, kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerkvoogdij, via kerkvoogdij@hhgrijssen.nl of 06-25640587.
- Indien u zich nog niet hebt aangemeld, kunt u zich alsnog aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerkvoogdij, via kerkvoogdij@hhgrijssen.nl of 06-25640587.