Als de kerkklokken weer luiden...

Als gevolg van de coronacrisis is ons kerkgebouw al wekenlang nagenoeg leeg tijdens de erediensten. Een situatie die zijn weerga niet kent en niemand van ons ooit heeft meegemaakt. We hopen en bidden dat hieraan binnenkort een einde komt, maar niets is zeker. De overheid is nog zeer terughoudend in het opnieuw openstellen van de kerkgebouwen, waarbij vooral wordt gewezen op het extra risico van de verspreiding via de samenzang.Uw kerkenraad en kerkvoogdij willen, ondanks alle onzekerheden, toch voorbereid zijn op een eventuele beperkte toegankelijkheid van de erediensten in de toekomst. De kerkvoogdij heeft daarom berekend hoeveel zitplaatsen er beschikbaar zijn als we een minimale afstand van anderhalve meter in ogenschouw nemen. Het resultaat is nogal teleurstellend: maximaal 45 personen. Maar er is een betere indeling mogelijk. Daarbij maken we gebruik van de regel dat de anderhalve meter afstand niet geldt voor inwonende gezinsleden. Deze mogen gewoon naast elkaar zitten.

Om dat te kunnen uitvoeren, moeten we van ieder gezin weten met hoeveel personen men naar de kerk wil komen. Aan de hand van deze opgave kunnen we de zitplaatsen zodanig indelen dat we de vereiste afstanden houden en toch meer personen toegang kunnen geven.

Praktisch komt een en ander neer op het volgende:

 1. We vragen ieder gezin om dit aanmeldingsformulier in te vullen. Dus één formulier per woonadres.
 2. Op basis van de terugontvangen formulieren gaat de kerkvoogdij de leden indelen in groepen. De kerkdiensten worden aan deze groepen gekoppeld, zodat bijvoorbeeld groep A zondagochtend 6 juli naar de kerk mag komen, groep B zondagavond 6 juli, groep C zondagochtend 13 juli enzovoorts.
 3. Ieder gezin krijgt te horen aan welke groep men is toegekend. Tevens hoort u welke zitplaats(en) voor u zijn gereserveerd.
 4. U wordt via de website en De Zaaier geïnformeerd wanneer welke groep welkom is in de kerk.
 5. Bij binnenkomst en het verlaten van de kerk volgt u de instructies van de kosters en de kerkvoogden.
 6. Er is vooralsnog geen kinderoppas.
 7. Of er wel/niet gezongen mag worden is op dit moment nog niet duidelijk.

Zoals we al hebben gezegd: we kunnen u nog geen enkele zekerheid geven, wanneer we het kerkgebouw weer gedeeltelijk mogen gaan gebruiken. In een persconferentie is weliswaar ooit eens de datum 1 juli genoemd, maar tegelijkertijd worden kerkdiensten ook als extra riskant bestempeld. Ouderen (70+) en mensen met een zwakke gezondheid wordt dringend geadviseerd thuis te blijven, ook al willen we hun kerkgang niet verbieden.

In alle gevallen blijven de instructies van overheidwege voor iedereen gelden:

 • Bij hoesten thuis blijven.
 • Bij koorts of andere coronasymptomen blijft het hele gezin thuis.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Handen wassen.
 • Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van de toiletten.
 • Houd afstand, ook bij het verlaten van de kerk.

We hopen met het bovenstaande onze plannen zo duidelijk mogelijk te hebben weergegeven. Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u zich vervoegen bij de secretaris van de kerkvoogdij, tel. 06-25640587.