Collecten online geven

Vanaf heden is het mogelijk uw collectegelden op de volgende drie manieren te geven.

1) Via het online collecteformulier, waarna u per bank deze transactie afhandelt.

2) Via de Scipio-app, waarvoor gemeenteleden per email een uitnodiging hebben ontvangen.

3) Zelf overmaken op het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL86 RABO 0347 3572 53 t.n.v. Hersteld Hervormde Gemeente Rijssen o.v.v. collecten. Indien niet gespecificeerd, wordt dit ontvangen bedrag verdeeld tussen de kerkvoogdij en diaconie volgens de verdeling zoals deze in de loop van de tijd als een gemiddelde is waargenomen.

Wij willen u vragen zoveel als mogelijk gebruik te maken van de opties 1 en 2. Hierbij hebt u zelf de gelegenheid om de collectegelden te geven in de door u gewenste verdeling en bespaart dit de kerkvoogdij een en ander aan uitzoekwerk.

 

Aanvullende informatie online collecteformulier
- In het online collecteformulier vult u per collectedoel uw bijdrage in, waarna u het totaalbedrag (al dan niet inclusief transactiekosten) in één keer kunt voldoen via uw eigen bank middels iDEAL. U dient minimaal 1 van de 4 collectedoelen in te vullen om een betaling mogelijk te maken.
- In het online collecteformulier worden de doeleinden getoond achter de collecten. Deze doeleinden gelden vanaf de woensdag voorafgaand aan de betreffende zondag t/m de dinsdag na de betreffende zondag. De specifieke data worden bovenaan het formulier weergegeven.
- De vrije gift is altijd zelf te bepalen. Vul wel de beschrijving in wat de bestemming van de vrije gift dient te zijn.
- Bij vragen, onduidelijkheden of fouten met het online collecteformulier kunt u contact opnemen met de webmaster.


Aanvullende informatie Scipio-app
- Ten behoeve van het geven van collectes via de Scipio-app is een korte instructie opgenomen op het startscherm van de app.
- Heeft u als gemeentelid geen email ontvangen m.b.t. de Scipio-app, dan komt dit omdat uw emailadres niet bekend is bij het Kerkelijk Bureau. Wilt u wel van deze wijze van collecteren gebruik maken, stuur dan even een mail naar het Kerkelijk Bureau met uitsluitend ‘Scipio App’ als onderwerp. U ontvangt dan alsnog een uitnodiging om de app te downloaden.


Alvast hartelijk dank voor uw steun aan onze gemeente!