Enquête gebruik Bijbelvertalingen

Een van de studenten aan het Hersteld Hervormd Seminarie, dhr. E.J. van Ettekoven, doet onderzoek naar het gebruik van Bijbelvertalingen in huiselijke kring. Daarbij vraagt hij om uw hulp, door het invullen van een enquête. 

Onderzoek naar het gebruik van Bijbelvertalingen in huiselijke kring is nog niet of nauwelijks gedaan. Toch lijkt het dat er in huiselijke kring soms een andere Bijbelvertaling wordt gebruikt dan dat er in de kerkelijke gemeente wordt gebruikt. Neemt hierdoor de verstaanbaarheid van de Bijbelvertaling, die in de kerkelijke gemeente wordt gebruikt, niet af? Welke mogelijke gevolgen heeft dit op de betrokkenheid tijdens kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten? Wordt het effect van het gebruik van verschillende Bijbelvertalingen in huiselijke kring niet onderschat?

U wordt gevraagd een enquête in te vullen. Het neemt ongeveer vijf minuten van uw tijd. Er worden geen persoonlijke gegevens van u gevraagd. Dit onderzoek is gericht op het gebruik van Bijbelvertalingen in huiselijke kring binnen de Hersteld Hervormde Kerk. U kunt via deze link de enquête invullen. Let op, graag één enquête per huisadres invullen. De link is tot zaterdag 9 mei a.s. om 22.00 uur te gebruiken. Een iets uitgebreidere versie van dit bericht kunt u vinden in de Zaaier van 16 april jl.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de enquête.