• Slider Item 1
  • Slider Item 2
  • Slider Item 3
  • Slider Item 4

Actuele informatie inzake coronavirus (2)

Laatste update: 27-03-2020 21:10 

 

Maandagavond 23 maart jl. deelde minister Grapperhaus in een gezamenlijke persconferentie mee dat met ingang van diezelfde avond alle samenkomsten verboden werden. Een dag later bleek dat er voor kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten een uitzondering is gemaakt. Kerkdiensten mogen gehouden worden mits het aantal fysiek aanwezige personen onder de 30 blijft. Daarbij dient evenals overal een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht genomen te worden.
In een overleg met vertegenwoordigers van de verschillende kerken is door de minister beklemtoond dat hij het liefst ziet dat de kerkdiensten met zo weinig mogelijk fysiek aanwezige personen worden gehouden. Dit heeft het breed moderamen van de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (BM-GS) ertoe gebracht om de hersteld hervormde gemeenten dringend te adviseren de diensten in een zo klein mogelijke setting te laten plaatsvinden.

De kerkenraad heeft besloten het advies van het BM-GS op te volgen. Dit betekent dat met ingang van D.V. zondag 29 maart 2020 in elke dienst de volgende personen fysiek aanwezig zijn: predikant, één ouderling, één diaken, organist, koster en webmaster. Laatstgenoemde is aanwezig met het oog op het zonder problemen live uitzenden van de dienst. Met de aanwezigheid van ambtsdragers en enkele gemeenteleden is er sprake van een volwaardige eredienst.
U als gemeenteleden kunt evenals de vorige zondagen thuis de diensten meeluisteren via kerkradio of scanner, Kerkomroep of het YouTube-kanaal.

Met het oog op de collecten verzoeken wij u opnieuw uw collectegeld van alle drie collecten voor elke zondag in één keer over te maken naar het rekeningnummer van de kerkvoogdij. U vindt dit nummer onder meer op de pagina Live luisteren. U kunt bij de omschrijving specificeren welk deel van uw collectegeld voor welk doel is bestemd. Geeft u geen specificatie op dan zullen kerkvoogdij en diaconie het van u ontvangen bedrag onderling verdelen volgens de verdeling zoals deze in de loop van de tijd als een gemiddelde is waargenomen.
Hartelijk dank alvast voor uw bijdrage, die wij voortdurend nodig hebben met het oog op de voortgang van de erediensten en het gemeentelijke leven!

Nogmaals verzoeken wij u allen deze informatie met elkaar te delen en gemeenteleden die geen toegang tot het internet hebben ervan op de hoogte te willen stellen.

Ten slotte, één ding staat vast: de Heere regeert. Epidemieën, oorlogen en aardbevingen vinden in het geheel niet buiten Zijn wil plaats. Maar ook helpt, troost en zegent Hij degene die op Hem vertrouwt. Zijn zegen heeft ieder mens nodig. Dit geldt momenteel in het bijzonder voor hen die door het coronavirus zijn getroffen, hen die zich daarom op de intensive care bevinden, verder alle artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Ook is er spanning en nood bij bedrijven, werkgevers en ZZP-ers, vanwege sterk teruglopende inkomsten. Een economische recessie tekent zich af. Toch loopt het de Allerhoogste Majesteit niet uit de hand. Hij belooft heil na rampspoed. De Heere zegt door één van Zijn profeten: Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal hen vrijmaken van de dood. O dood, waar zijn uw pestilentiën; hel waar is uw verderf? (Hosea 13:14).
De Heere gedenke ons als gemeente in deze bijzondere tijd. Zijn zegen zij met hen die ons regeren.

Kerkenraad en kerkvoogdij
HHG Rijssen