Avondmaalszondag 5 december 2021

Update woensdag 1 december 2021

Zondag 5 december a.s. zal het Heilig Avondmaal bediend worden. Het Avondmaal zal opnieuw in aangepaste vorm gehouden worden, deze keer in twee diensten, om 09.00 en 11.30 uur.
Vanwege de door de overheid ingestelde avond-lockdown en in overeenstemming met het advies vanuit het breed moderamen van de generale synode (BM-GS) heeft de kerkenraad besloten de avonddienst voor in elk geval de komende twee zondagen te verplaatsen naar de middag. De dienst van nabetrachting en dankzegging begint ’s middags om 15.30 uur.
Omdat de beide groepen tot nu toe niet even groot zijn, vindt opnieuw een aanpassing plaats. De groepsindeling wordt nu als volgt:
09.00 uur   Karels t/m Z
11.30 uur   A t/m Kardux
15.30 uur   Karels t/m Z

 

Tijdens de avondmaalsdienst
Het Heilig Avondmaal wordt in aangepaste vorm gehouden, min of meer gelijk aan de vorige keer. Neemt u goede nota van de volgende aandachtspunten:

Opzet
1. Elke dienst zal ongeveer een uur en drie kwartier duren.
2. Per dienst zullen er naar verwachting drie tafels zijn.
3. De vaste avondmaalstafel wordt aan beide uiteinden uitgebouwd tot een tafel in U-vorm.
4. Aan de tafel worden, met in achtneming van de anderhalve meter, steeds sets van twee stoelen geplaatst. Er staan 10 sets van twee stoelen.

Aangaan aan de tafel
5. Twee deelnemers uit eenzelfde gezin worden geacht gelijktijdig aan te gaan en nemen plaats op een set van twee stoelen.
6. Bij het opstaan van uw zitplaats wordt u geacht anderhalve meter afstand te houden.
7. Voor het liturgisch centrum staat in beide middenpaden een tafel met desinfectiemateriaal.
8. Hier ontsmet u uw handen. Vervolgens kunt u plaats nemen aan de avondmaalstafel.
9. Als u de enige bent uit een gezin die deelneemt gaat u op een stoel uit een set van twee zitten. De andere stoel dient leeg te blijven.
10. Er is aan de tafel geen gelegenheid om uw gave te geven.

Bediening heilig Avondmaal
11. Het brood ligt gebroken op een dienblad.
12. Dit dienblad wordt u door de predikant voorgehouden, waarna u zelf het brood kunt afnemen.
13. De wijn is ingeschonken in kleine kunststof drinkcupjes. Deze staan in een speciaal hiervoor bestemde houder.
14. Deze houder wordt u door de predikant voorgehouden, waarna u zelf een cupje met wijn kunt afnemen.
15. Er wordt geen Psalmvers gezongen aan de avondmaalstafel. Dit zal plaatsvinden na afloop van de laatste tafel in elke avondmaalsdienst.

Verlaten van de tafel
16. Bij het verlaten van de tafel wordt u geacht opnieuw anderhalve meter afstand te houden.
17. U neemt uw eigen lege wijncupje mee vanaf de tafel. U kunt dat in een afvalbakje deponeren dat op de tafel staat voor het liturgisch centrum.

 

Overige bepalingen:

  • Om te bereiken dat zo min mogelijk bewegingen plaatsvinden en voldoende afstand tot elkaar wordt gehouden geven wij u de raad om elke bank die bezet wordt op te vullen vanaf het midden van de bank naar de uiteinden. Op die manier voorkomen we dat mensen voor elkaar langs moeten in de bank. Ook hoeft er dan niet te worden opgeschoven.
  • Let u met inachtneming van de verplichte anderhalve meter maatregel erop dat u minimaal twee zitplaatsen naast u vrijhoudt, zo mogelijk drie. De banken worden om en om gevuld.
  • Een plaatsingsteam is aanwezig zowel in de kerkzaal als op de galerij dat erop toeziet dat voldoende afstand wordt bewaard.
  • Het zal niet altijd mogelijk zijn dat u op de plaats van uw voorkeur komt te zitten. Volgt u de aanwijzingen van het plaatsingsteam op.
  • We vragen u bij het verlaten van de kerk na de dienst de pijlen op de vloer te volgen. Rij voor rij wordt de kerk verlaten. Degenen die in de kerkzaal beneden zitten verlaten de kerk via de uitgangen aan de voorzijde (zijde van de kansel). Degenen die op de galerij zitten, verlaten de kerk via de uitgangen aan de achterzijde (zijde Haarstraat).
  • We wijzen u op de mogelijkheid een mondkapje te dragen bij het zich verplaatsen in de kerk, maar stellen dit niet verplicht.
  • Ten slotte wijzen wij u nogmaals erop dat elk zijn verantwoordelijkheid neemt en dat u bij klachten van griep of verkoudheid, niezen, hoesten, koorts enz. thuisblijft en gaat testen. Bij het betreden van de kerk vragen wij u uw handen te ontsmetten.

Zoals u weet heeft ons kerkgebouw zijn beperkingen, met name daar wij niet beschikken over mechanische ventilatie. Tot op heden blijkt het CO2-niveau tijdens de diensten niet boven de wettelijke maximum norm uit te komen. Het CO2-niveau in de kerkzaal wordt tijdens de dienst gemonitord. Indien nodig zal de koster een of meer deuren openzetten.

Houd u ook in de nabije toekomst voor eventuele wijzigingen de website in het oog.