Update coronamaatregelen per 20-06

Zoals u uit de berichten in de media heeft kunnen opmaken, neemt het aantal Coronabesmettingen en de daarmee gepaard gaande ziekenhuisopnames in snel tempo af. Op basis hiervan heeft de regering versoepeling van de maatregelen doorgevoerd per 5 juni j.l. en daarnaast zijn nieuwe versoepelingen aangekondigd per eind juni. In lijn hiervan willen wij per zondag 20 juni de volgende versoepelingen doorvoeren:

  • Momenteel bieden we 70 gemeenteleden de gelegenheid om bij een dienst aanwezig te zijn. Per zondag 20 juni wordt dat aantal opgeschaald naar ongeveer 120 personen. Dit is tegelijkertijd ongeveer de maximale capaciteit van de kerkzaal in verband met de anderhalvemeterregel welke nog van kracht blijft.
  • Omdat we straks meer mensen per dienst kunnen ontvangen, betekent dit ook dat we de middagdienst, die destijds is ingevoerd omdat we toen slechts 30 mensen mochten toelaten, wordt afgeschaft. Vanaf zondag 20 juni zijn er dus weer twee diensten, de morgendienst om 10.00 uur en de avonddienst om 18.30 uur.

U kunt u nog steeds aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten. Klik hier voor meer informatie.