Onderzoek animo diensten Heilig Avondmaal

De kerkenraad is voornemens, zodra de omstandigheden in verband met Corona dat toelaten, om het Heilig Avondmaal in aangepaste vorm te bedienen. Naar verwachting zal het Avondmaal gehouden worden tijdens drie diensten op één zondag. Daarom is het van belang dat we als kerkenraad en kerkvoogdij weten hoeveel personen naar verwachting naar één van deze diensten zouden willen komen. Daarom ontvangt u dit bericht. Zou u middels dit formulier willen aangeven of u al dan niet voornemens bent om dan één van deze avondmaalsdiensten bij te wonen en zo ja, met hoeveel personen.
Graag willen we benadrukken dat ieder gemeentelid van harte wordt uitgenodigd om deze diensten te bezoeken, ook al zou u (nog) niet voornemens zijn deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.
Omdat de uitkomsten van deze inventarisatie van belang is voor de te treffen voorbereidingen, willen we u vragen de opgave zorgvuldig en per omgaande te doen. Te zijner tijd ontvangt u op de gebruikelijke wijze een uitnodiging voor één van de avondmaalsdiensten.