Update kerkdiensten 18 maart 2021

 

Laatste update: 31-03-2021  
De geplande versoepeling vanaf Goede Vrijdag gaat vanwege oplopende besmettingscijfers in de veiligheidsregio Twente niet door.   

Deze week heeft een afvaardiging van kerkenraad en kerkvoogdij opnieuw nagedacht over de invulling van de kerkdiensten. Er zijn een aantal nieuwe besluiten genomen. Het meest recente advies dat wij ontvangen hebben vanuit de landelijke kerk heeft hier ook aan bijgedragen. In dit advies staat dat indien de regionale besmettingscijfers ruimte geven, ervoor gekozen kan worden om 10% van de gebouwcapaciteit te gebruiken. Mits de basisregels in acht genomen worden. Dit zou betekenen dat in de Westerkerk ongeveer 70 personen per dienst toegelaten kunnen worden. We hebben gekeken naar de plaatselijke en regionale besmettingscijfers. Deze zijn al een aantal weken tamelijk stabiel en relatief laag. De afgelopen week bedroeg het aantal positief geteste personen per 100.000 inwoners per week in de veiligheidsregio Twente ongeveer 150. Voor de gemeente Rijssen-Holten een fractie lager. Deze cijfers houden wij ook in de komende periode nauwlettend in de gaten, om zeker te zijn dat de besmettingscijfers stabiel blijven. Om die reden gaan wij in twee stappen verruimende maatregelen doorvoeren.

De onderstaande besluiten zijn genomen:

  • Zondag 21 en 28 maart worden in elke dienst max. 50 personen uitgenodigd. Er worden per dienst drie psalmverzen ingetogen gezongen. 
  • Vanaf Goede Vrijdag (2 april) worden in elke dienst max. 70 personen uitgenodigd. Er worden per dienst vijf psalmverzen ingetogen gezongen.
  • De mondkapjesplicht blijft gehandhaafd. Een uitzondering wordt gemaakt voor ouders op het moment van het dopen van hun kind en voor een bruidspaar bij het ontvangen van de huwelijkszegen.
  • De regionale besmettingscijfers als ook de CO2 uitstoot in de kerk worden nauwgezet gevolgd. Mochten die reden geven tot zorg, zullen de regels worden aangescherpt. 

Mochten er vragen zijn over de genomen besluiten kunt u contact opnemen met de secretaris van de kerkvoogdij, kerkvoogdij@hhgrijssen.nl.

U kunt u nog steeds aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten. Klik hier voor meer informatie.